ร่วมงานกับเรา

Good Life, Good Work, Good Community

ชีวิตดี งานดี สังคมดี

น้องๆ จะได้พบกับงานที่ท้าทาย บริษัทเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ มีบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ถ้าได้เข้ามาสัมผัสจะได้ยินแต่เสียงหัวเราะ และการที่เราร่วมกันทำงานได้เป็นอย่างดีทำให้ทีมงานของเราบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

Positive and productive working atmosphere

Good Life
Good Work
Good Community

Full Stack Developer

 • Proven 3-5 years’ experience in software engineering or software development related.
 • Relevant experience on Frontend & Backend development 
 • Ability to develop software in Golang, Vue.js are a plus
 • Experience in developing web applications using most popular framework and tools.
 • Experienced in web application security.

Backend Developer

 • Proven 0-5 years’ experience in software engineering or software development related.
 • Relevant experience on Backend development 
 • Ability to develop software in Golang is a plus
 • Experience with Git and Docker

Frontend Developer

 • Proven 0-5 years’ experience in software engineering or software development related.
 • Relevant experience on Frontend development 
 • Ability to develop software in Vue.js is a plus
 • Experience with Git and Docker

QA Tester

 • Minimum 2 years experience in software tester
 • Responsible for delivery, maintenance and testing
 • Responsible for functional/technical track of a project 

Join Us Today?

Send resume to [email protected]