เกี่ยวกับ Cloudsoft

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อธุรกิจที่ดีที่สุด

พันธกิจ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซอฟต์แวร์การสื่อสารเพื่อยกระดับการสื่อสารทุกช่องทางของลูกค้าให้รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
 
สร้างองค์กรให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความคิดเชิงบวก ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพใส่ใจบริการลูกค้า สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

บริษัท คลาวด์ซอฟท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2012 เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ทำให้สามารถให้บริการออกแบบ ติดตั้ง เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบที่หลากหลายให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 
บริษัท คลาวด์ซอฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 59 อาคารฟลอริชช์ ชั้นที่ 8 ซอยรัชดาภิเษก18
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-153-9499
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :  0105555103343
cloudsoft_th

เดือนมีนาคม ปี 2023 ได้เปิดบริษัท Cloudsoft AI Tech ที่กัมพูชา เพื่อรองรับการขยายตัวสำหรับลูกค้าที่มีสินค้าหรือบริการ ในประเทศกลุ่ม ASEAN

Cloudsoft AI Tech ตั้งอยู่ที่ Canadia Tower เมือง พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

canadia-tower

บริษัท ฯ ขอขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่าน ที่วางใจเลือกใช้บริการกับเรา